c S

Predlog o vračilu covidnih glob prestal obravnavo matičnega odbora

06.09.2023 07:55 Predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov je šel čez sito odbora za pravosodje. Člani odbora so ga podprli z devet glasovi, proti so glasovali štirje poslanci.

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je v predstavitvi predloga zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, dejala, da je namenjen popravi krivic, ko je država izrekala globe za prekrške ob kršenju predvidenih ukrepov, ki pa niso bili utemeljeni na zakonitih oz. ustavnih podlagah.

Ob tem se Švarc Pipan zaveda, da sta država in takratna vlada skušali zamejiti širjenje bolezni, vendar sta to po njenih besedah storili na trhli podlagi, zato ljudje niso ponotranjili ukrepov. "Ne zato, ker ne bi bili pravilni, ustrezni, koristni, ampak ker so bili sprejeti, dojeti ali razumljeni kot oblika državne represije," je bila konkretna.

Namena zakona sta po njenih besedah povrnitev načela zaupanja v pravno državo in povrnitve v prejšnje stanje, kakršno bi bilo, če te globe ne bi bile naložene. To pomeni vračilo glob po uradni dolžnosti, državljani bodo torej prejeli informativne izračune, katerim bodo lahko ugovarjali. Tudi zato bo pripad s tem povezanih zadev na upravno sodišče minimalen, je ocenila.

Globe se ne bodo vračale za prekrške z elementi nasilja

Poudarila je, da predlog zakona ne določa odmere odškodnin in ne določa povrnitve stroškov zastopanja s pravnimi sredstvi v prekrškovnem postopku, globe pa se ne bodo vračale za sekundarne prekrške in takšne z elementi nasilja.

>> Več: Predlog o vračilu covidnih glob prestal obravnavo matičnega odbora