c S

Pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide

07.06.2023 07:32

V Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide, o označevanju in postopku ugotavljanja skladnosti. Pravilnik določa podrobnejše pogoje glede dostopnosti proizvodov iz prvega odstavka 3. člena Zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide, označevanja in postopka ugotavljanja skladnosti.

Pravilnik zajema naslednje proizvode:

  1. potrošniške sisteme računalniške strojne opreme za splošno rabo in operacijske sisteme teh sistemov strojne opreme;
  2. samopostrežne terminale, in sicer plačilne terminale in samopostrežne terminale, namenjene zagotavljanju storitev (bankomate, prodajne avtomate za vozovnice, avtomate za prijavo, interaktivne samopostrežne terminale za zagotavljanje informacij, razen terminalov, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov ali ladij),
  3. potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za elektronske komunikacijske storitve;
  4. potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za dostop do avdiovizualnih medijskih storitev;
  5. e-bralnike.

V skladu s prilogo IV Direktive (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode in storitve pravilnik določa postopek ugotavljanja skladnosti, to je notranji nadzor nad proizvodnjo (modul A), ki zajema zasnovo proizvoda in proizvodnjo. Proizvajalec sam zagotovi skladnost proizvodov s pogoji zakonodaje, za izvedbo postopka pa lahko pooblasti tretjo stran (usposobljen laboratorij). Poleg tega pravilnik v skladu s prilogo IV navedene direktive določa vsebino tehnične dokumentacije, ki jo mora pripraviti proizvajalec.
 
Pravilnik bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel 28. junija 2025. To je datum uveljavitve Direktive 2019/882/EU.

  • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport