c S

Poslanci potrdili, da bodo trije zakonski predlogi obravnavani po hitrem postopku

25.10.2023 16:32 Poslanci so na plenarni seji prepričljivo potrdili odločitev kolegija predsednice DZ, da parlament predloge novel zakonov o tujcih, delovnih razmerjih in davku na dodano vrednost (DDV) obravnava po nujnem postopku.

"Ali imamo izredne razmere v državi? Ne. Ali jih imate v gibanju Svoboda? Da. A to še ne pomeni, da lahko za talce vzamete druge poslance oz. DZ-ja," je v obrazložitvi zahteve o odločanju DZ o vrsti postopka obravnave predlogov novel v imenu predlagateljev na današnji plenarni seji dejal poslanec SDS-a Andrej Kosi.

Kot je spomnil, so v SDS-u ves čas nasprotovali, da se te tri predloge novel obravnava po nujnem postopku, ker pri nobenem ne gre za interese varnosti, obrambe države, za odpravo posledic naravnih nesreč ali za preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države.

Po njegovih besedah vlada s predlaganimi novelami vabi tujce v Slovenijo, ruši gospodarstvo in implementira evropske direktive, v predlogih pa da so "podtaknjenci".

Kosi je poudaril še, da je bila seja DZ sklicana "na horuk" in da so se v koaliciji zbrali kot "glasovalni stroj". "V SDS vam sporočamo, da nismo na poziv in da ostro nasprotujemo vaši zlorabi moči, poslovnika in nujnega postopka," je sklenil poslanec največje opozicijske stranke.

Razprave in obrazložitev glasov ni bilo, saj jih poslovnik DZ za take primere ne predvideva.

Kolegij predsednice DZ je že v ponedeljek sklenil, da bo DZ predloge vseh treh novel obravnaval po nujnem postopku, čemur so v opoziciji nasprotovali.

Vsebinsko bi jih morali danes obravnavati odbori za notranje zadeve, za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter za finance, a so bile vse tri seje prekinjene, saj so poslanci SDS vložili pisne zahteve, da mora glede obravnave po nujnem postopku najprej odločiti DZ, ki je obravnavo predlogov po nujnem postopku potrdil. Sledile bodo nove seje odborov za notranje zadeve, za delo in za finance. Prvi dve sta že sklicani za danes, kdaj se bodo sestali člani odbora za finance, še ni znano.

Predlog novele zakona o tujcih uvaja spremembe pri pogoju znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav. Pogoj znanja jezika na vstopni ravni A1 se po predlogu nadomešča z znanjem na t. i. preživetveni ravni, ki omogoča temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku. Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje ostaja pogoj opravljeni izpit na ravni A2.

Predlog novele zakona o delovnih razmerij na podlagi dveh evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do petih dni neplačanega dopusta za oskrbo oz. nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo bolj predvidljivo in varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami sta tudi zaščita sindikalnih zaupnikov, tako da bi se jim morebitno zadržanje odpovedi zaposlitve podaljšalo do odločitve v sporu na prvi stopnji, ter zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do petdnevnega plačanega dopusta za urejanje zadev na centru za socialno delo, na sodiščih ipd. Predlogu ostro nasprotujejo delodajalci.

Predlog novele zakona o DDV pa prenaša v slovenski pravni red evropsko direktivo, ki uvaja nekatere zahteve za ponudnike plačilnih storitev.


>> Več: Poslanci odločajo, ali bodo trije zakonski predlogi obravnavani po hitrem postopku