c S

Pomorske pilote mora država zaposliti nazaj

07.11.2023 15:06 Nekdanji zaposleni v zasebnem podjetju Piloti Koper, ki so tožili novo državno podjetje za pilotažo KOPP, ker jih to ni hotelo prevzeti od starega delodajalca, so po dveh ponovitvah sojenja zdaj na višjem delovnem sodišču le uspeli z zahtevo o zaposlitvi.

Prvostopenjsko delovno sodišče v Kopru jim je namreč namesto službe prisodilo le odškodnine. Skupini petih pilotov in voditeljev čolna je priznalo delovno razmerje pri novi družbi Koprska pomorska pilotaža (KOPP) oziroma je potrdilo, da bi moral KOPP vse delavce, ki so delali pri prejšnji družbi Piloti Koper, prevzeti in jih zaposliti, ker je šlo le za prenos dejavnosti, kar so tožniki ves čas zatrjevali. Sodišče pa ni ugodilo zahtevku, da jih je KOPP dolžen pozvati na delo in jim ga omogočiti, saj je sodišče pogodbe o zaposlitvi z družbo KOPP za tožnike razvezalo. Sodišče je svojo odločitev naslonilo na pričevanje direktorja KOPP-a Radka Malačiča in mnenje sodne izvedenke psihološke stroke Eve Boštjančič, da so konflikti med peterico tožnikov in novo ekipo pilotov, ki izvirajo iz obdobja skupne zaposlitve pri prejšnjem delodajalcu, tako veliki, da med njimi ni več zaupanja, kar bi lahko škodljivo vplivalo na proces in varnost pilotaže.

Napovedi konfliktov brezpredmetne

Višje sodišče se s takimi navedbami ni strinjalo: "Mnenja delavcev, zaposlenih v KOPP, o nezmožnosti nadaljevanja delovnega razmerja s tožniki ne more biti odločilno, saj toženkini delavci s tožniki pri toženki sploh še niso sodelovali, konflikti izvirajo iz obdobja, ko so bili vsi delavci zaposleni v družbi Piloti Koper," je višje sodišče zapisalo v sodbi.

Višji sodniki so tudi razsodili, da je bilo imenovanje sodne izvedenke prepozno in zato nezakonito, prav tako pa tudi nepotrebno: "Odločitev, ali je sodna razveza mogoča ali ne, predstavlja pravno presojo, ki je pridržana sodišču. Nobena od izpostavljenih okoliščin spora ni takšne narave, da bi za njeno razjasnitev sodišče prve stopnje potrebovalo posebno strokovno znanje, s katerim ne bi razpolagalo že samo."

Sodbo bodo spoštovali, a napovedujejo njeno revizijo

V KOPP-u bodo sodbo spoštovali ter pilote in voditelje čolnov pozvali nazaj na delo. "S sodbo nismo zadovoljni, zato bomo vložili revizijo na vrhovno sodišče, moramo izrabiti vse pravne možnosti," je zanje neugoden razplet sojenja komentiral direktor KOPP-a. Na vprašanje, ali bodo tožniki glede na napoved pritožbe tudi v resnici delali, glede na to, da imajo v podjetju vsa delovna mesta že zapolnjena, Malačič ni želel odgovarjati, saj ne želi napovedovati razvoja dogodkov.

Po sodbi morajo zaposliti enega pomorskega pilota, drugi se ni pritožil na razvezo delovnega razmerja in mu zato pripada le odškodnina v višini 42.000 evrov, ter dva voditelja čolnov, vsem trem, ki so si medtem sicer našli službe v drugih podjetjih, pa morajo izplačati vse plače za nazaj in razlike v plačah ter sodne stroške. Skupni znesek naj bi znašal okoli 100.000 evrov.


>> Več: Pomorske pilote mora država zaposliti nazaj