c S

Nova pravila EU o potrošniških kreditih za zaščito potrošnikov

17.11.2023 17:06 V nedeljo, 19. novembra, začnejo veljati nova pravila EU o potrošniških kreditih za zaščito potrošnikov. To bo potrošnikom, ki svoje projekte in blago financirajo s krediti, omogočilo, da se bolje zavedajo stroškov financiranja in da se bolje zaščitijo pred tveganji novih oblik kreditov, ki se ponujajo na spletu. Ne glede na to, ali potrošniki najamejo avtomobil, financirajo svoje spletne nakupe, počitnice ali projekte, povezane z obnovo hiš, je z novo zakonodajo manj verjetno, da se bodo prezadolžili.

»Potrošniški krediti lahko številnim strankam pomagajo, da si privoščijo vse vrste blaga in projektov. Če pa so stroški kredita pretirani, pogoji kredita nejasni ali njegove posledice niso skrbno ocenjene, kredit postane tveganje,« je pojasnila podpredsednica za vrednote in preglednost Vera Jourová in poudarila, da bodo nova pravila potrošnikom omogočila, da se izognejo takšnim tveganjem.

Države članice morajo direktivo v nacionalno zakonodajo prenesti do 20. novembra 2025. 

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_23_5867 

Več informacij: https://commission.europa.eu/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_sl