c S

Nov zakon o medijih poslan v medresorsko usklajevanje

15.05.2024 13:15 Predlog novega zakona, ki so ga na ministrstvu za kulturo po javni razpravi nekoliko predrugačili, po novem vključuje sheme državnih pomoči, ni pa v njem več predvidene ustanovitve Nacionalnega sveta za medije.

V 13. členu predlaganega zakona, ki govori o vrstah in namenu finančnih podpor, besedilo po novem navaja, da država z namenom uresničevanja javnega interesa na področju medijev s proračunskimi sredstvi za medije, zagotovljenimi pri pristojnem ministrstvu, zagotavlja finančno podporo medijem tudi v okviru posebnih shem državnih pomoči. Gre za državno pomoč za tiskane medije in digitalni prehod, za digitalne medije in za ustanovitev medijskih zagonskih podjetij.

Iz ocene finančnih stroškov, ki je del gradiva, izhaja, da bi za te sheme pomoči država namenila okoli šest milijonov evrov. Dodelitev finančne podpore iz tega člena je pogojena s predhodno odobritvijo sheme državne pomoči pri Evropski komisiji. "Gre za enega izmed ključnih področij zakona, kajti državne pomoči so najbolj učinkovit instrument, s katerim lahko država na dopusten način posega na trg ter prek opredelitve javnega interesa korigira anomalije prostega trga," navaja ministrstvo v obrazložitvi predloga.


>> Več: Nov zakon o medijih poslan v medresorsko usklajevanje