c S

Nov predlog zakona prinaša nacionalni zdravstveni eKarton, v katerem bo vse

12.04.2024 15:25 Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo poslalo nov predlog zakona o digitalizaciji zdravstva. Po predlogu bi zdravstveno dokumentacijo prenesli v poenoten digitalni zapis in zbrali na enem mestu v t. i. nacionalnem eKartonu.

Zakon bo, če bo sprejet, vsem zdravstvenim izvajalcem naložil, da zdravstveno dokumentacijo vnašajo v centralni elektronski zdravstveni sistem (CeZIS). Tako bodo vsi relevantni zdravstveni podatki zbrani na enem mestu, kar bo po navedbah ministrstva olajšalo zdravstveno obravnavo pacientov. Poleg tega bo to stroškovno učinkovito, ker ne bo več potrebe po ponavljanju (drage) diagnostike, je razvidno iz predloga zakona.

Predlog predvideva tudi možnost dostopa do zdravstvenih podatkov posameznega pacienta za vse zdravstvene delavce in sodelavce v timu, ki oskrbuje pacienta. "Pri tem predlagatelj pojasnjuje, da lahko zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec vpogledata samo v tisto dokumentacijo in samo v tistem obsegu, ki je nujno potreben za obravnavo pacienta, in ne v vso drugo dokumentacijo, za katero v osnovi ni imel podlage za vpogled, saj gre v tem primeru za nepooblaščeni dostop do osebnih podatkov," je navedlo ministrstvo.

Ob nudenju nujne zdravstvene pomoči bi načelo nujnega vpogleda zdravstvenemu delavcu omogočilo dostop do zdravstvenih podatkov, ki jih v tistem trenutku nujno potrebuje. Gre zlasti za podatke, ki se nanašajo na zdravstveno stanje ali posebnosti, od katerih je močno odvisen potek zdravljenja, na primer o alergijah ali krvni skupini.

Ustanovitev družbe, ki bo skrbnik digitalnega sistema

Predvideno je oblikovanje gospodarske družbe v 100-odstotni državni lasti, ki bo skrbela za kontinuiran razvoj in vzdrževanje sistema CeZIS. Zagotavljala bo strokovno podporo izvajalcem zdravstvene dejavnosti, neprekinjeno delovanje sistema, zaradi večje ekipe strokovnjakov z različnih področij pa bo njeno delovanje agilno glede na pogoste nove funkcionalne zahteve in potrebe po upravljanju podatkov.

"Od te družbe se pričakuje dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v tednu in skladno z zakonom rotacija osebja na sedem dni. Zato je nujno zagotoviti dovolj zaposlenih, ki se bodo lahko nadomeščali in opravljali enake naloge," v predlogu zakona navaja ministrstvo.

Zaposlenim v IT-oddelkih oziroma IT-strokovnjakom pri izvajalcih bodo, kot predvideva zakonski predlog, ponudili možnost prezaposlitve pri izvajalcu centralne digitalizacije, saj bodo izvajalci dobili manj sredstev od zdravstvenih storitev. Ker je vedno potrebna pomoč na mestu izvajanja zdravstvenih storitev, bodo nekateri zaposleni ostali na delovnih mestih v zavodih v storitvenih centrih in službah za pomoč uporabnikom, predvideva ministrstvo.

Namesto dosedanjih 80 zbirk podatkov le še štiri zbirke

Predlog zakona namesto dosedanjih približno 80 zbirk podatkov predvideva le štiri krovne zbirke podatkov – osnovno zdravstveno dokumentacijo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, osrednji elektronski zdravstveni zapis, viri v zdravstvu in presejalni programi. Manj zbirk ne bi onemogočilo obdelave podatkov za zdravstvene namene, od rezultatov pa se pričakuje, da bodo prispevali k izboljšanju prepoznavanja bolezni in posledično učinkovitejšemu zdravljenju, piše v predlogu.

Posebno skrb predlog namenja tudi ranljivim posameznikom, ki bi imeli za vpogled v sistem CeZIS možnost pooblastiti druge osebe.

Rok za oddajo komentarjev na predlog je 12. maj.


>> Več: Nov predlog zakona prinaša nacionalni zdravstveni eKarton, v katerem bo vse