c S

Nadaljevanje pogajanj glede plačnega sistema javnega sektorja, vlada bi jih rada končala do poletja

15.04.2024 13:59 V okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij bodo na tokratnem srečanju predstavnikov vlade in vseh reprezentativnih sindikatov pregledali potek pogajanj, ki se odvijajo na več ravneh.

Na dnevnem redu tokratnega srečanja so poročilo o poteku stebrnih pogajanj, torej pogajanj po dejavnostih, poročilo delovne skupine za usklajevanje predloga zakona o javnih uslužbencih in poročilo delovne skupine za pripravo predloga časovne dinamike in načina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah.

Za oblikovanje omenjene delovne skupine so se odločili na zadnjih krovnih pogajanjih pred slabim mesecem dni. Presodili so, da bi v okviru delovne skupine, v kateri bo manjše število ljudi kot na krovnih pogajanjih, kjer sodelujejo predstavniki več kot 40 sindikatov, morda lažje našli kompromisne rešitve. Odprta namreč ostajajo nekatera ključna vprašanja, med drugim v kakšnem obdobju in po kakšni dinamiki bi odpravljali plačna nesorazmerja ter vprašanje usklajevanja plač z inflacijo v času realizacije dogovora.

>> Več: Nadaljevanje pogajanj glede plačnega sistema javnega sektorja, vlada bi jih rada končala do poletja