c S

KPK: Za napredek pri preprečevanju korupcije bo nujna sprememba miselnosti

27.05.2024 13:50 Komisija za preprečevanje korupcije v svojem letnem poročilu leto 2023 ocenjuje kot zahtevno, a uspešno. Opozarja pa, da v družbi manjka prevzemanje odgovornosti, preveč pa je iskanja obvodov zakonodaje.

Največ pravnomočno končanih ugotovitev o kršitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je bilo na področjih integritete, nasprotja interesov in omejitev poslovanja, zato jim je treba v družbi nameniti več pozornosti, so poudarili.

"Če bi se ti instituti dosledno uresničevali v praksi, bi lahko predstavljali t. i. imunski sistem pri preprečevanju korupcije. Tako pa je še vedno prisotna miselnost, da je pretentati državo vrlina, hkrati pa vse prevečkrat opažamo obvode zakonodaje, ki so sicer legalni, ne pa tudi legitimni," je ob predstavitvi letnega poročila in ocene stanja za 2023 poudaril predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.


>> Več: KPK: Za napredek pri preprečevanju korupcije bo nujna sprememba miselnosti