c S

Javni poziv zainteresiranim kandidatom za uvrstitev na seznam mediatorjev

07.08.2023 14:20

V Uradnem listu je bil 4. avgusta 2023 objavljen Javni poziv zainteresiranim kandidatom za uvrstitev na seznam mediatorjev v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami.

Razpis za uvrstitev na seznam mediatorjev v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami je odprt do 15. septembra 2023. Zainteresirani kandidati naj svojo prijavo pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za mediatorje« na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, ali v elektronski obliki na elektronski naslov sipo@uil-sipo.si.

  • Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino