c S

Generalna državna tožilka Bergant na odboru poudarila kadrovsko stisko tožilstva

13.06.2024 07:25 Generalna državna tožilka Katarina Bergant je na odboru za pravosodje DZ, na katerem so člani med drugim obravnavali poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2023, poudarila kadrovsko stisko tožilstva. Kljub temu meni, da so leto končali uspešno.

Generalna državna tožilka Katarina Bergant meni, da pregled dela državnega tožilstva v poročilu dokazuje uspešnost, učinkovitost in gospodarnost državnotožilske organizacije v letu 2023 kljub kadrovski stiski tožilstva. "Z dobrim, predanim in strokovnim delom smo izpolnili zastavljene cilje in dosegli načrtovane rezultate. Zavedam pa se, da je bilo za takšne rezultate, sploh zaradi kadrovskega pomanjkanja vloženega ogromno truda, dela in potrpežljivosti," meni Bergant.

Lani so prejeli 27.498 kazenskih ovadb, kar je 10 odstotkov več kot leto prej. Od tega so jih tožilstva rešila 26.167, torej 95 odstotkov zadev. Dosegli so 88,2 odstotka obsodilnih sodb, delež oprostilnih sodb pa je bil 5,3-odstoten, je navedla Bergant. Povečanje pripada ovadb zoper polnoletne je pripisati vstopu Hrvaške v schengensko območje in obravnavi večjega števila kaznivih dejanj, povezanimi z nezakonitimi migracijami. "Slednje je tudi resnično vplivalo na izjemno povečan obseg pripornih in s tem nujnih zadev," je dejala Bergant.

Zaznali so tudi več kaznivih dejanj z elementi nasilja, tudi med družinskimi člani, še posebej nad ženskami. Še posebno skrb vzbujajoč je po mnenju Bergant porast medvrstniškega nasilja, ki je po njenih besedah širša družbena težava, pa tudi spolne kriminalitete. Nekoliko se je povečalo tudi število vloženih obtožnih aktov.

>> Več: Generalna državna tožilka Bergant na odboru poudarila kadrovsko stisko tožilstva