c S

Evropski revizorji: Sistem nadzora ne deluje

09.07.2024 07:22 Evropska unija ni uspela bistveno zmanjšati napak pri porabi sredstev za kohezijsko politiko, pri kateri je že leta največ napak med vsemi področji proračuna EU-ja, ugotavlja evropsko računsko sodišče.

Kohezijska politika, katere cilj je zmanjšati socialne in gospodarske razlike med državami članicami in regijami Evropske unije (EU), predstavlja več kot tretjino evropskega proračuna, za obdobje 2014–2020 denimo 409 milijard evrov. Med vsemi področji proračuna EU-ja se največ napak pojavlja ravno tu, so sporočili iz Evropskega računskega sodišča.

Skupna stopnja napake pri porabi za kohezijo se je s šestih odstotkov v večletnem proračunskem ciklu 2007–2013 sicer zmanjšala na 4,8 odstotka v obdobju 2014–2020, vendar vsako leto presega predpisani dvoodstotni prag. Nazadnje je bila najvišja leta 2022, ko je znašala 6,7 odstotka.

Nadzor bi lahko preprečil tretjino napak

"Komisija in države članice si skupaj prizadevajo, da bi kohezijska politika EU-ja prinašala koristi za državljane, vendar morajo storiti več za to, da bi bila poraba skladna s predpisi," je ob tem poudarila članica sodišča Helga Berger, pristojna za ta pregled. Dodala je, da kljub sodelovanju več akterjev pri nadzoru rezultatov ni.

Prvo raven nadzora izvajajo organi upravljanja v državah članicah, vendar ima ta nadzor pomanjkljivosti, saj bi po mnenju sodišča lahko preprečil tretjino napak, ki so jih revizorji odkrili med letoma 2017 in 2022.

Drugo raven nadzora predstavljajo revizijski organi držav članic, a so tudi tu revizorji EU-ja ugotovili slabosti.

>> Več: Evropski revizorji: Sistem nadzora ne deluje