c S

ESČP: Švica kršila človekove pravice s pomanjkljivo podnebno politiko

10.04.2024 07:06 Skupina švicarskih upokojenk je v povezavi z globalnim segrevanjem dosegla pomembno zmago na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), ki je razsodilo, da so bila prizadevanja Švice za znižanje izpustov toplogrednih plinov nezadostna.

Tožbo na ESČP je vložilo švicarsko združenje Starejši za varstvo podnebja, ki opozarja na napake švicarske vlade na področju boja proti podnebnim spremembam, ki bi lahko resno škodovale njihovemu zdravju. V združenje je vključenih okoli 2500 žensk, ki so v povprečju stare 73 let in že dlje časa trdijo, da so zaradi svoje starosti in spola še posebej občutljive na vse pogostejše vročinske valove.

Kot je ugotovilo sodišče, je Švica kršila 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, saj si ni dovolj prizadevala za preprečevanje podnebnih sprememb.

Poleg tega je ESČP odkril številne pomanjkljivosti v procesu vzpostavljanja ustreznega nacionalnega okvirja v boju proti podnebnim spremembam, saj med drugim, denimo, Švica ni količinsko opredelila nacionalnih omejitev izpustov toplogrednih plinov.

"Jasno je, da bodo prihodnje generacije verjetno nosile vse hujše breme posledic sedanjih neuspehov in opustitev boja proti podnebnim spremembam," je dejala predsednica sodišča Siofra O'Leary.

ESČP je Švici naložil 80.000 evrov globe, ki jo bo vlada v treh mesecih morala izplačati združenju.

>> Več: ESČP: Švica kršila človekove pravice s pomanjkljivo podnebno politiko