c S

DZ potrdil zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije

24.05.2024 07:03 Po aprilski zavrnitvi predloga za razpis posvetovalnega referenduma je DZ sprejel zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije. Financiranje njihovih kulturnih programov se bo tako preneslo na ministrstvo.

Poslanci so zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije, ki so ga pripravili v koaliciji, potrdili s 50 glasovi za in 27 proti.

DZ je sicer zakonski predlog v drugi obravnavi potrdil v začetku aprila, a je moral pred dokončnim odločanjem o zakonu odločiti še o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Razpis referenduma so predlagali v NSi-ju, saj po njihovem mnenju obstoječa zakonodaja omenjenim narodom omogoča, da v polnosti razvijajo svojo kulturo. A DZ konec aprila predloga za razpis referenduma ni sprejel.

Razvoj in ohranjanje identitete, uporaba maternega jezika in medijske vsebine

Sprejeti zakon ob upoštevanju deklaracije iz leta 2011 ureja načine uresničevanja pravic omenjenih pripadnikov, ki prebivajo v Sloveniji, podporo njihovemu uresničevanju ter pristojnosti države. Zakon se nanaša na Albance, Bošnjake, Črnogorce, Hrvate, Makedonce in Srbe, ki so prebivalci Slovenije.

Zajema pravice do ohranjanja in razvoja identitete, do gojenja kulture in ohranjanja kulturne dediščine, do uporabe maternega jezika in pisave, ustvarjanja medijskih programskih vsebin in druge. Te pravice bi se uresničevale s projekti, sofinanciranimi iz državnega proračuna in s sredstvi mednarodnih podpornih mehanizmov.

>> Več: DZ potrdil zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije