c S

Državno odvetništvo v poročilu za lani opozarja na kadrovsko problematiko

12.06.2024 07:48 Državno odvetništvo je v letu 2023 rešilo 4,22 odstotka manj zadev kot leta 2022, število nerešenih zadev pa se je zmanjšalo za 12,25 odstotka, izhaja iz letnega poročila o delu državnega odvetništva za lani.

V njem poudarjajo kadrovsko problematiko, zlasti upad zanimanja za delo na odvetništvu, ki ga pripisujejo realnemu upadanju višine plač.

Državno odvetništvo je v letu 2023 prejelo v reševanje skupno 39.331 zadev. To je 9,12 odstotka manjši pripad zadev kot v letu 2022, ko je prejelo 43.277 zadev. Rešilo pa je skupno 48.369 zadev. To je 4,22 odstotka manj kot leta 2022, ko je zaključilo 50.500 zadev.

Skupno je imelo lani v delu 81.215 zadev, kar je 7,64 odstotka manj kot v letu 2022, ko jih je imelo v delu 87.930. Na zadnji dan decembra lani pa je bilo nerešenih 32.846 zadev, kar je 12,25 odstotka manj kot na koncu leta 2022, ko jih je bilo odprtih 37.430.

Generalna državna odvetnica Ana Kerševan v nagovoru v letnem poročilu poudarja, da je bilo državno odvetništvo pri svojem delu uspešno. To je med drugim podkrepila s podatkom, da so z uspešnim vodenjem sporov iz naslova odškodninske odgovornosti države pomagali prihraniti kar 99,75 odstotka vtoževanih zneskov glavnic. V preteklem letu so se zaključile odškodninske pravde, v katerih so nasprotne stranke iz naslova odškodninske odgovornosti države od nje terjale 626.614.697,67 evra, od tega pa je bilo v breme države dosojenih le 0,25 odstotka tega zneska.

Kot spodbudno je označila tudi, da je bilo skupno število nerešenih zadev lani nižje kot leto poprej. Je pa število vseh odprtih zadev, v letu 2023 so jih evidentirali več kot 81.000, še vedno visoko, opozarja. V to številko so zajeti tudi spori s civilnega in gospodarskega področja ter področja mednarodnih arbitraž, v katerih je skupna vrednost zahtevkov proti državi v letu 2023 znašala več kot 2,5 milijarde evrov.

>> Več: Državno odvetništvo v poročilu za lani opozarja na kadrovsko problematiko