c S

Delovni čas je treba evidentirati še z dodatnimi podatki

20.11.2023 10:45 Uporabljati se je začel zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki narekuje beleženje dodatnih podatkov o delovnem času. Za kršitelje bo postala obvezna elektronska evidenca. Inšpektorat bo izvajanje zakona začel nadzorovazi leta 2024.

Novela zakona o evidencah delovnega časa je bila lani jeseni usklajena na ravni Ekonomsko-socialnega sveta in je v veljavi že od 20. maja. Danes se zaključuje prehodno obdobje, v katerem so imeli delodajalci čas za priprave na spremembe.

V gospodarstvu je prejšnji teden završalo, češ da so spremembe neživljenjske, zato se je minister za gospodarstvo Matjaž Han javno zavzel, da bi izvajanje novele zamrznili, dokler ne bi zakonodaje ustrezno popravili.

Minister za delo Luka Mesec je zato napovedal odprtje posebnega elektronskega naslova evidence.mddsz@gov.si, na katerega bodo lahko vsi, ki bodo naleteli na kakršne koli težave pri izvajanju zakona, sporočali komentarje, opažanja, predloge. "Naše strokovne službe bodo to pregledale in po potrebi bomo zakon čez tri mesece spet odprli in ga popravljali," je zatrdil.

Novela zakona o evidentiranju sicer predvideva zapisovanje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence, obvezno trajno hrambo evidenc, obvezno vodenje elektronskih evidenc za kršitelje zakonodaje ter višje globe in pooblastilo inšpektorjem za izrekanje glob v razponu.

Spremembe so uvedli zaradi dolgoletnih opozoril Inšpektorata RS za delo, da zakonodaja ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev. Kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke, pa so med najpogostejšimi na področju delovnih razmerij. Novosti podpirajo tudi sindikati.


>> Več: Delovni čas je treba evidentirati še z dodatnimi podatki