c S

Del zakonskih določb o razporejanju sodnikov v neskladju z ustavo

13.05.2024 07:54 Del zakona o sodiščih, ki govori o prerazporejanju sodnikov brez njihovega soglasja z letnim razporedom dela, je v neskladju z ustavo, je ugotovilo ustavno sodišče. DZ mora neskladje odpraviti v enem letu.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta druga in tretja poved šestega odstavka 71. člena v neskladju z ustavo.

Omenjeni člen govori o tem, da letni razpored sodnikov na določena pravna področja ali podpodročja določi predsednik sodišča. Sporni odstavek pa govori o možnosti pritožbe sodnika na razporeditev in pravi, da lahko razporejeni sodnik v treh dneh po objavi letnega razporeda na oglasni deski sodišča napove pritožbo predsedniku sodišča, ki določi letni razpored, ta pa mora v nadaljnjih treh dneh svojo odločitev obrazložiti.

Sledita povedi, za kateri ustavno sodišče ugotavlja, da sta neustavni, in pravita, da lahko sodnik v osmih dneh od prejema obrazložitve vloži pritožbo, ki pa ne zadrži izvršitve. O pritožbi pa odloči v 15 dneh personalni svet neposredno višjega sodišča, o pritožbi zoper razporeditev, ki jo določi predsednik vrhovnega sodišča, pa personalni svet vrhovnega sodišča.

Izvrševanje izpodbijane ureditve v konkretnih primerih se lahko po mnenju ustavnega sodišča namreč v tolikšni meri dotika načela neodvisnosti sodnikov z vidika zahteve po njihovi neodstavljivosti, da mora tudi zoper letni razpored sodnik imeti pravico do pritožbe pri neodvisnem organu, ki lahko preuči zakonitost premestitve. Že iz 125. člena ustave, ki določa neodvisnost sodnikov, torej neposredno izhaja zahteva, da mora imeti sodnik pravico do pritožbe zoper letni razpored, pri čemer se ta pravica presoja po merilih iz prvega odstavka 25. člena ustave, ki določa pravico do pravnega sredstva, piše ustavno sodišče.

>> Več: Del zakonskih določb o razporejanju sodnikov v neskladju z ustavo