c S
DZ v zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku za obvezno delitev dela dobička 20.05.2010 15:24 Ljubljana, 20. maja (STA) - DZ je potrdil zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, s katerim se poenostavlja postopke in uvaja nove davčne olajšave tako za podjetja kot za tam zaposlene. DZ je odločil tudi, da bo delitev dela dobička obvezna, čemur delodajalske organizacije ostro nasprotujejo.

Dopolnjeni zakon o udeležbi delavcev pri dobičku poenostavlja postopke in uvedel davčne olajšave tako za družbo kot zaposlene. Podjetjem se bo izplačani dobiček v celoti štel za davčno priznani odhodek, družbi pa za izplačila dela dobička med drugim ne bo več treba plačati socialnih prispevkov. Pri izplačanem delu dobička zaposlenim se bo dohodek iz delovnega razmerja štel le v višini 50 odstotkov tega dohodka.

Spremembe, ki jih prinaša zakon, so pozdravili v vseh poslanskih skupinah, saj so bili v vseh enotnega mnenja, da je zakon iz leta 2008 pokazal na številne šibkosti in je bil po njihovih ugotovitvah neučinkovit. Zelo neenotni pa so bili, tako kot strokovna javnost, o tem, ali naj bo delitev dela dobička obvezna ali ne.

DZ je z 41 glasovi za in 24 proti izglasoval dopolnilo SD, DeSUS in SNS ter nepovezanih poslancev Franca Žnidaršiča in Vilija Rezmana k tretjemu členu zakona, ki govori o načelu prostovoljnosti in neprenosljivosti. Dopolnilo določa, da se mora ob odločitvi skupščine družbe, da razdeli več kot 25 odstotkov bilančnega dobička, del tega zneska obvezno nameniti delavcem. Del tega dobička, ki se deli delavcem, ne sme biti manjši od 25 odstotkov celotnega bilančnega dobička, namenjenega delitvi.

Temu so ostro nasprotovali v delodajalskih organizacijah, na neusklajenost tega določila s socialnimi partnerji pa je v razpravi v DZ opozarjal predvsem Andrej Vizjak (SDS). "Vsaka prisila do lastnikov kapitala zmanjšuje konkurenčnost slovenskega gospodarstva," je opozarjal.

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in Trgovinska zbornica Slovenije so po četrtkovi obravnavi zakona v DZ znova opozorili na nepremišljenost tega dopolnila. "Sprašujemo se, kdo bo prevzel odgovornost za neoperativnost takega zakona in škodljive gospodarske posledice," so zapisali v skupni izjavi za javnost.