c S

Usmeritve ministrice policiji glede javnih shodov

09.08.2022 13:08

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je podpisala usmeritve za policijo glede javnih shodov. Iz njih izhaja, da ima v zvezi s pravico do mirnega zbiranja in združevanja država (policija) pozitivne in negativne obveznosti (kar je že bilo obrazloženo prejšnjih usmeritvah in obveznih navodilih ministrice). Policija naj pri ugotavljanju odgovornosti organizatorja javnega shoda upošteva tudi mnenja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic.

Za izvrševanje teh obveznosti policije je pomembno razločevati med organizatorjem in pobudnikom javnega shoda ter med neprijavljenim in neorganiziranim (spontanim) javnim shodom.

Kdo je organizator javnega shoda, je zlasti pomembno z vidika odgovornosti za prekršek po četrtem odstavku 38. člena Zakona o javnih zbiranjih. O tem je podalo mnenje tudi Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, pa tudi Varuh človekovih pravic je v več primerih podal mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se nanašajo na ugotavljanje odgovornosti organizatorja javnega shoda.

S ciljem zagotavljanja izvrševanja ustavno varovanih pravic do zbiranja in združevanja (42. člen Ustave Republike Slovenije) ter svobode izražanja (39. člen Ustave Republike Slovenije) naj policija pri ugotavljanju odgovornosti organizatorja javnega shoda upošteva tudi mnenja obeh institucij, torej Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic.

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je podala usmeritve policiji glede ugotavljanja odgovornosti organizatorjev shodov. | Avtor Ministrstvo za notranje zadeve

  • Ministrstvo za notranje zadeve