c S

IP zahteva ustavno presojo dela zakona o preprečevanju pranja denarja

09.08.2022 13:04 Informacijska pooblaščenka je na ustavno sodišče vložila zahtevo za oceno ustavnosti dela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2). Na težave v zvezi z varstvom osebnih podatkov je opozarjala že v času obravnave zakona v Državnem zboru.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil že med obravnavo predloga v DZ-ju deležen številnih pripomb informacijske pooblaščenke in zakonodajno-pravne službe DZ-ja. Vprašanja so se med drugim porajala glede varstva osebnih podatkov, pri čemer so v zakonodajno-pravni službi opozarjali na zbiranje velikega števila osebnih podatkov "na zalogo", nesorazmerno omejevanje pravice posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki ter obsežno povezovanje baz podatkov. Kot problematična je zakonodajno-pravna služba označila tudi široka pooblastila inšpektorjev, ne nazadnje pa zakon po oceni te službe preveč vsebine prepušča podzakonskim predpisom.

>> Več: Informacijska pooblaščenka zahteva ustavno presojo dela zakona o preprečevanju pranja denarja