c S

Srečanje na temo informatizacije sodišč

26.07.2022 16:36

Na Vrhovnem sodišču RS je danes potekal sestanek s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem na temo informatizacije poslovanja sodišč. Srečanja so se udeležile ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, pravosodna ministrica dr. Dominika Švarc Pipan in ministrica dr. Emilija Stojmenova Duh iz Službe vlade za digitalno preobrazbo.

Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je ob tem izpostavil željo po sodelovanju sodstva z drugima vejama oblasti pri nadaljnji digitalizaciji sodišč oziroma sodnih postopkov, brez katerega so takšni cilji težko uresničljivi.

Ob tem je poudaril, da predstavlja stabilnost okolja v sodstvu prednost pri doseganju zastavljenih ciljev na tem področju, po drugi strani pa izziv ostaja kronično pomanjkanje sistemskih in razvojnih inženirjev, zaradi katerega je sodstvo navzven vse manj konkurenčno. 

Ministricam so na sestanku predstavili trenutno stanje na slovenskih sodiščih, kjer je večina poslovnih procesov podprta z uporabo informacijske tehnologije, sogovorniki pa so izpostavili tudi želje o celovitem elektronskem poslovanju z udeleženci v vseh sodnih postopkih.

Vse tri ministrice so izrazile zadovoljstvo nad današnjim srečanjem na Vrhovnem sodišču RS in pozdravile željo po širokem pristopu in sodelovanju, saj si želijo tudi bolj enotnega in povezanega oziroma celovitega sistema državnih organov in javne uprave. Pomanjkanje visoko kvalificiranih strokovnjakov je po njihovih besedah opazno v celotnem javnem sektorju, zato je že v teku iskanje rešitev  na tem področju na ravni celotne države. Vse tri ministrice so se zavzele tudi za nadaljnje konstruktivno sodelovanje s sodstvom in skupno pripravo nadaljnjih projektov in ukrepov, kjer obstajajo možnosti za to.

Sestanka sta se udeležila tudi generalni sekretar vrhovnega sodišča Rado Brezovar in direktor centra za informatiko Bojan Muršec, ki sta ministricam predstavila trenutno stanje v zvezi z elektronskim poslovanjem na sodiščih.

Poudarila sta, da je informacijska tehnologija spodbudila vrsto zakonskih sprememb ter sprememb v poslovnih procesih in načinu dela sodišč, kar je pomembno prispevalo k dvigu učinkovitosti. Sodišča po njunih besedah letno prejmejo več sto tisoč elektronskih vlog in opravijo skoraj 1,4 milijona elektronskih vročitev.

Drugi organi javne uprave ter laična in strokovna javnost vsak dan uporabljajo podatke informacijskih sistemov sodstva. Vsako leto se denimo opravi skoraj 11 milijonov vpogledov samo v zemljiško knjigo. Po drugi strani pa je tudi sodstvo v svojih postopkih odvisno od podatkov drugih državnih organov in institucij.

Med pomembnejšimi projekti sodstva, ki so bili uspešno izpeljani, sta omenila vzpostavitev centralnega oddelka za izvršbo na podlagi verodostojne listine in vzpostavitev elektronske zemljiške knjige, prav tako pa tudi sistem elektronskih sodnih dražb, ki je začel delovati v lanskem letu.

Portal sodnedrazbe.si dnevno obišče od 1500 do 2000 uporabnikov, podatki pa kažejo, da je po letu in pol delovanja portala spletno izvedenih že 90 odstotkov javnih dražb.

Prav tako so izpostavili projekt Tipko, ki v pilotni fazi poteka na Okrožnem sodišču v Ljubljani in s katerim želijo tako razbremeniti strojepisno osebje kot prispevati k hitrejšemu poslovanju s strankami v postopkih. V načrtu je razširitev projekta na celotno sodstvo.

Srečanje na Vrhovnem sodišču RS | Avtor Ministrstvo za javno upravo

 

  • Ministrstvo za javno upravo