c S

Dosežen dogovor o ukrepih za omejitve rabe plina

26.07.2022 15:32 Svet EU za energijo je v Bruslju potrdil uredbo, s katero so se države dogovorile o usklajenih ukrepih za zmanjšano porabo plina. Države članice so se tako strinjale, da bodo v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023 porabo zmanjšale za 15 odstotkov glede na porabo zadnjih petih let. Uredba opredeljuje prostovoljno, v primeru izrednih razmer pa obvezujočo zmanjšanje rabe plina.

Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer se je v Bruslju udeležil izrednega zasedanja Sveta EU za energijo, kjer so se države članice strinjale o 15 odstotnem znižanju porabe plina. Države bodo pri tem posebej upoštevale veljavno zakonodajo v odnosu do zaščitenih odjemalcev in ne bodo sprejemale odločitev, ki bi ogrožale delovanje skupnega trga in zanesljivost oskrbe.

Minister Kumer je na zasedanju izrazil podporo Slovenije ukrepom, obenem pa izpostavil nujnost hitrega, premišljenega in solidarnostnega ukrepanja. »Ključnega pomena je, da so skoraj vse članice dale jasno sporočilo, da je dogovor izjemno pomemben za krepitev in izvajanje evropske solidarnosti in enotnosti,« je ob robu zasedanja dejal minister Kumer.

Minister za infrastrukturo je na zasedanju omenil tudi na krepitev različnih ukrepov učinkovite rabe energije in potrebo po nadaljnjem spodbujanju menjave energenta. Spomnil je tudi na zavezanost držav članic k sklenitvi solidarnostnih sporazumov o oskrbi s plinom. Slovenija in Italija sta namreč pred kratkim podpisali in tudi že ratificirali takšen sporazum. Slovenija je podobna predloga sporazuma poslala tudi našima drugima plinsko povezanima sosedama – Avstriji in Hrvaški, od katerih odziv Slovenija še čaka. Ob robu zasedanja je minister v zvezi s solidarnostnim sporazumom spregovoril tudi s hrvaškim ministrom in avstrijsko ministrico. »Optimističen sem, da bomo z intenzivnim delom do rezultatov prišli še pred ogrevalno sezono,« je ob robu srečanja še dejal minister Kumer.

Minister Kumer je izpostavil nujnost hitrega, premišljenega in solidarnostnega ukrepanja. | Avtor Ministrstvo za infrastrukturo

  • Ministrstvo za infrastrukturo