c S
Varuh pod drobnogled vzel vladne preverbe zaposlitev 14.07.2022 06:51 Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pod drobnogled vzel sklep vlade, ki je naročila pregled zaposlitev in premeščenih od leta 2020. To je storil na lastno pobudo. Vlada je namreč na prvi seji 1. junija sprejela sklep, s katerim je ministrstva zadolžila, da do 7. junija pregledajo vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od 1. januarja 2020 do 1. junija letos. Za koordiniranje sklepa je določila ministrstvo za javno upravo.

Pri varuhu človekovih pravic so za Slovensko tiskovno agencijo navedli, da zakon o varuhu človekovih pravic v 4. členu določa, da je varuh pri svojem delu neodvisen in samostojen, tako se tudi samostojno in neodvisno odloča o tem, kdaj bo začel postopek na lastno pobudo. Pri tem ni vezan na predloge drugih organov glede obravnave nepravilnosti pri delovanju organov oblasti, s katerimi ti posegajo v človekove pravice ali temeljne svoboščine.

>> Več: Varuh človekovih pravic pod drobnogled vzel vladne preverbe zaposlitev

Foto: STA