c S
"Stanje na tožilstvih bo izredno kritično, število nerešenih zadev se bo povečevalo" 07.07.2022 06:41 Parlamentarni odbor za pravosodje se je seznanil s Skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2021 ter letnim poročilom KPK-ja in tudi oceno stanja komisije za leto 2021. Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan meni, da tožilstvo deluje dobro. Generalni državni tožilec Drago Šketa pa je napovedal, da bo stanje na tožilstvih v prihodnosti zaradi kadrovske podhranjenosti v prihodnjih letih izredno kritično.

Ob predstavitvi skupnega poročila o delu državnih tožilstev za lani je generalni državni tožilec Drago Šketa poudaril, da v Sloveniji še vedno primanjkuje tožilcev. "Skladno z odredbo o številu mest državnih tožilcev bi moralo biti v Sloveniji 268 državnih tožilcev, trenutno jih je 200 oz. 25 odstotkov manj," je poudaril. Prav tako so tožilci obremenjeni, je dodal. Ob tem je spomnil na poročilo komisije Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja za leto 2020, po katerem je bilo v Sloveniji na 100.000 prebivalcev 10,2 državnega tožilca, evropsko povprečje pa znaša 12,3 tožilca.

>> Več: Šketa: Stanje bo izredno kritično, število nerešenih zadev se bo povečevalo