c S
Svetina zaskrbljen zaradi vse več neizvršenih ustavnih odločb 04.07.2022 16:30 Varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je danes predsedniku ustavnega sodišča Mateju Accetu predal letno poročilo za lani, je v pogovoru izrazil zaskrbljenost nad neizvrševanjem odločitev ustavnega sodišča.

Neizvršenih zadev je namreč zadnja leta vse več, so navedli pri varuhu.

"Ustavno sodišče v ugotovitvenih odločbah določi rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti oziroma nezakonitosti, in pričakovali bi, da pristojni organi odločitve ustavnega sodišča, ki so dokončne in obvezujoče, uresničijo v postavljenem roku," so Svetinove besede povzeli pri varuhu. Spoštovanje odločitev ustavnega sodišča je po njegovih besedah pomemben kazalnik stanja pravne države.

Varuh je tudi v letnem poročilu za lani ponovil priporočilo vladi, da po zgledu mehanizma za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice vzpostavi še poseben mehanizem, ki bo dajal strokovno podporo pri uresničevanju t. i. ugotovitvenih odločb ustavnega sodišča in na pregleden način obveščal javnost tudi glede dejavnosti pristojnih organov za uresničitev teh odločb.

Varuh posebej opozarja, da neuresničeno ostaja priporočilo oziroma poziv vsem pristojnim organom, tako ministrstvu za finance, vladi in DZ, da pripravijo in v roku sprejmejo zakonske rešitve, ki bodo ustrezno uresničile ustavno odločitev iz leta 2020 glede finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih institucij v zvezi z ugotovljeno neustavnostjo dela zakona o javnih financah.

Po ustavni odločitvi je neustaven denimo 20. člen tega zakona, kolikor se nanaša na DS, ustavno sodišče, varuha človekovih pravic in Računsko sodišče, saj omogoča prevladujoč vpliv vlade oziroma kar resornega ministrstva na oblikovanje predloga potrebnih sredstev za delo pri vseh štirih institucijah.

>> Več: Svetina zaskrbljen zaradi vse več neizvršenih ustavnih odločb