c S
Pri poslovanju državnega sveta ugotovljene nepravilnosti glede izplačil in javnih naročil 30.06.2022 06:38 Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja državnega sveta v letu 2020 ugotovilo več nepravilnosti in mu izreklo mnenje s pridržkom.

Največ nepravilnosti je ugotovilo pri izplačilih zaposlenim in pri javnih naročilih, pa tudi, da državni svet ni zagotovil, da bi sekretar državnega sveta izpolnjeval pogoje za dostop do tajnih podatkov.

Računsko sodišče je namreč ugotovilo, da je sekretar državnega sveta pogoje za dostop do tajnih podatkov s stopnjo "strogo tajno" izpolnjeval ob nastopu funkcije, ne pa tudi v letu 2020, saj mu je dovoljenje za dostop do teh tajnih podatkov, ki sicer velja pet let, prenehalo veljati 8. maja 2019.

V povezavi s tem je državni svet ugotovil, da pred potekom dovoljenja ni bilo zaprošeno za podaljšanje dovoljenja, in Računskemu sodišču pojasnil, da je v letu 2020 imel sekretar na podlagi opravljenega osnovnega usposabljanja s področja tajnih podatkov dostop do podatkov stopnje tajnosti "interno" ter da v tem letu ni obravnaval nobenih tajnih podatkov z višjo stopnjo tajnosti.

>> Več: Pri poslovanju državnega sveta ugotovljene nepravilnosti glede izplačil in javnih naročil