c S

Še en mesec za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov

30.03.2022 11:13 Rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil za preteklo leto je tudi letos podaljšan. Pred kratkim sprejeti Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) je oba roka podaljšal do 30. aprila.

Roki za predložitev letnih poročil Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve ter za oddajo davčnih obračunov Finančni upravi RS (Furs) so bili zaradi epidemije covida-19 podaljšani že v letu 2021 in 2020.

Obračune davka od dohodkov pravnih oseb in obračune akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti morajo zavezanci vložiti pri Fursu, kjer so spomnili, da je 30. aprila sobota, zato je skrajni rok za oddajo torek, 3. maj. Do omenjenega datuma se podaljšuje tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Povezava do novice: Še en mesec za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov