c S

Obveznosti bank glede posojil v švicarskih frankih ustavljene zaradi zadržanja zakona

15.03.2022 07:54 Z zadržanjem izvajanja Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) do končne odločitve ustavnega sodišča o ustavnosti zakona med drugim bankam ne tečejo roki za izvajanje obveznosti po zakonu.

Združenje bank Slovenije je poudarjalo, da je zakon v več pogledih neskladen z ustavo, saj da med drugim retroaktivno posega v veljavno sklenjena pogodbena razmerja, krši načelo pravne varnosti, enakosti, pravico do zasebne lastnine in posega v svobodno gospodarsko pobudo. Meni tudi, da je zakon v neskladju z evropskim in slovenskim pravnim redom, hkrati pa je v določenih delih tudi neizvedljiv.

Povezava do novice: Obveznosti bank glede posojil v švicarskih frankih ustavljene zaradi zadržanja zakona