c S

Vlada v Osrednjeslovenski statistični regiji

08.03.2022 16:20

Vlada Republike Slovenije se danes mudi na delovnem obisku v Osrednjeslovenski statistični regiji, v njenem severnem delu, kamor spada 11 občin, in sicer Kamnik, Komenda, Vodice, Medvode, Mengeš, Trzin, Domžale, Dol pri Ljubljani, Moravče, Lukovica in Ljubljana.
Minister Boštjan Koritnik je regijski obisk začel že v ponedeljek, 7. marca 2022, v Kamniku, kjer je sodeloval na okrogli mizi z naslovom Politična (ne)participacija mladih.

Po razpravi, ki je bila med drugim namenjena tudi novim modelom uvajanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v demokratične procese, je minister poudaril, da za učinkovito uporabo teh orodij obstajajo številne rešitve, moramo pa najti način, da jih približamo mladim in povečamo digitalno pismenost. Podrobneje o okrogli mizi na povezavi.

Obisk vlade v tej regiji je minister Koritnik nadaljeval v torek, 8. marca 2022, v Medvodah, kjer se je dopoldan udeležil delovnega posveta Vlade Republike Slovenije, državni sekretar Boštjan Jambrovič pa se je v tem času v Komendi srečal z županom Stanislavom Poglajnom in v Lukovici z županjo Olgo Vrankar.

Obisk regije sta minister in državni sekretar nadaljevala v Beričevem, kjer sta se srečala s predstavniki nevladnih organizacij. Sogovorniki so jima na srečanju predstavili delovanje in vizijo regionalnega stičišča nevladnih organizacij, ki v osrednjeslovenski regiji pokriva 25 občin. Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki Društva Sinica, Kmetskega doma & KUD Jurija Fleischmana, Zveze Slovenske podeželske mladine, Regionalnega združenja turističnih vodnikov ARGOS in Društva Šola zdravja. Kot so izpostavili, so se v času epidemije, ko se je javno življenje ustavilo, soočali z velikimi izzivi, kar je pomenilo, da so svoje delovanje prilagodili novim okoliščinam, pri tem pa zaznali pomanjkanje digitalnih znanj in orodij tako na strani samih organizacij kot tudi članov. Na stičišču so zato organizacijam nudili usposabljanja za izvajalce t. i. zoom srečanj, tehnično pomoč pri izvajanju aktivnosti, logistično in pravno pomoč ter podobno.

Minister Koritnik je po srečanju z nevladnimi organizacijami v izjavi za medije izpostavil njihovo pomembno in neprecenljivo vlogo v družbi: »Nevladne organizacije so se sposobne hitro odzvati na spremembe in potrebe okolja, zato lahko hitro pomagajo pri družbenem razvoju, kakovosti življenja in socialni varnosti. Na Ministrstvu za javno upravo se tega zavedamo in bomo nevladnim organizacijam še naprej pomagali s finančnimi spodbudami za njihov razvoj in profesionalizacijo. Pri tem pa je ključnega pomena tudi sodelovanje občin in upravnih enot z nevladnimi organizacijami. Ne morem pa mimo aktualnega dogajanja, saj prav ob spremljanju dogodkov v svetu vidimo, kako so te organizacije nepogrešljivi del družbe. So tiste, ki spodbujajo lokalno okolje, da pomaga, predvsem pa same na terenu dan in noč sodelujejo in nesebično pomagajo tudi v trenutni humanitarni krizi, ki se dogaja zaradi vojne v Ukrajini.«

V nadaljevanju je minister Koritnik ocenil tudi sodelovanje z občinami osrednjeslovenske regije. Dejal je, da je njihovo sodelovanje zelo dobro: »Ministrstvo za javno upravo tudi v Osrednjeslovenski statistični regiji z vrsto ukrepov državljanom zagotavlja dostopnejše storitve ter izboljšuje prostorske pogoje za zaposlene in stranke. Občinam smo v tem mandatu z dvigom povprečnin ter finančno in administrativno razbremenitvijo omogočili bistveno povečanje sredstev, s katerimi bodo lahko izboljšale kakovost bivanja občankam in občanom. Država sofinancira tudi delovanje skupnih občinskih uprav z namenom, da bi se občine pri opravljanju nekaterih skupnih nalog povezovale in s tem optimizirale svoje poslovanje s kadrovskega, finančnega in organizacijskega vidika.«

Minister Koritnik in državni sekretar Jambrovič se bosta popoldan srečala z načelnikom Upravne enote Domžale Markom Grujičićem, načelnikom Upravne enote Kamnik Mihaelom Novakom in načelnikom ljubljanske upravne enote mag. Bojanom Babičem. Državni sekretar Jambrovič bo nato obiskal še občino Mengeš ter se srečal z županom Francem Jeričem. Gre za uspešni in zelo razvojno naravnani občini, s katerima ministrstvo zelo dobro sodeluje.

Regijski obisk se bo zaključil na javni tribuni o razvoju Osrednjeslovenske statistične regije, ki se je bo udeležil tudi minister Koritnik.

Več o realiziranih projektih ministrstva, priložnosti in izzivih, ki se nanašajo na severni del osrednjeslovenske regije je dostopno v spletni publikaciji.

Minister Koritnik se je srečal s predstavniki nevladnih organizacij | Avtor Ministrstvo za javno upravo

  • Ministrstvo za javno upravo