c S

Odziv na rezultate Indeksa zaznave korupcije

25.01.2022 15:14

Ministrstvo za pravosodje je iz medijev seznanjeno z rezultati Indeksa zaznave korupcije, ki jo pripravlja Transparency International, in na katerem se je Slovenija uvrstila nižje kot prejšnja leta. Gre za percepcijski indeks, ki kaže na dojemanje stanja na področju preprečevanja korupcije pri posameznikih, ki so odgovarjali na vprašanja, ne pa nujno tudi za objektivno stanje na tem področju.

Ministrstvo za pravosodje si stalno prizadeva aktivno delovati na področju preprečevanja korupcije, s tega vidika na primer intenzivno sodelujemo pri prenovi Resolucije o preprečevanju korupcije, ki poteka pod vodstvom KPK.

Poleg tega ministrstvo intenzivno usklajuje nov Zakon o zaščiti prijaviteljev (t.i. zakon o žvižgačih), s katerim bodo prijavitelji, ki za kršitve predpisov izvedo v svojem delovnem okolju bolje zaščiteni pred povračilnimi ukrepi. Menimo, da bo zakon spodbudil dobroverno prijavo kršitev v javnem in zasebnem sektorju z namenom izboljšanja poslovanja in odprave kršitev, kar bo posledično spodbudilo tudi boljše delovanje nadzornih organov, s tem pa tudi vzbudilo večje zaupanje posameznikov v delovanje sistema. Ker si želimo k usklajevanju predloga zakona pritegniti čim širšo strokovno javnost, bomo v mesecu februarju organizirali vrsto usklajevalnih sestankov.

  • Ministrstvo za pravosodje