c S
Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov pripravljen za obravnavo na vladi 11.01.2022 14:14 Ministrstvo za pravosodje je pripravilo predlog zakona o varstvu osebnih podatkov, s katerim sledi evropski splošni uredbi o varstvu podatkov ter podrobneje ureja postopek uveljavljanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Informacijski pooblaščenec poudarja, da se pooblastila nadzornega organa ne smejo omejevati.

Po predlogu, ki je pripravljen za obravnavo na vladi, sta za namene izkazovanja skladnosti pri obdelavi osebnih podatkov kot obveznost za upravljavce in obdelovalce poleg izvedbe ocene učinka določena tudi ukrepa t. i. notranje sledljivosti posredovanj osebnih podatkov in ukrepa t. i. zunanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov.

Povezava do novice: Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov pripravljen za obravnavo na vladi