c S
Predlog zakona o debirokratizaciji potrjen na odboru parlamenta 01.12.2021 22:27 Odbor DZ za notranje zadeve je potrdil predlog zakona o debirokratizaciji, ki med drugim uvaja register prečiščenih zakonov in podzakonskih aktov na enem mestu. Zakonodajno-pravna služba je sicer izrazila številne kritike.

Predlog zakona v prvem delu spreminja in dopolnjuje 14 zakonov z različnih področij; gre za poenostavitve med drugim glede prijave prebivališča, vročanja pošiljk v upravnih postopkih in overjanja natisnjenih izvodov odločb. V drugem delu pa določa razveljavitev 207 zakonov in vseh podzakonskih predpisov, izdanih na njihovi podlagi, ter določa prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov.

Povezava do novice: Predlog zakona o debirokratizaciji potrjen na odboru parlamenta