c S

Državnotožilski svet o predlogu novele zakona o državnem tožilstvu

01.12.2021 19:49 Državnotožilski svet je v torek obravnaval predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu, ki ga je ministrstvo za pravosodje v vladni postopek vložilo prejšnji teden. Kot ugotavlja, predlog "omogoča nedopustno politično kadrovanje".

Predlog novele je ministrstvo za pravosodje v vladni postopek vložilo isti dan, ko je kolegij Evropskega javnega tožilstva imenoval Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja za slovenska evropska delegirana tožilca za petletni mandat. Predlog bi omogočil, da bi lahko ministrstvo samo predlagalo kandidate za evropske delegirane tožilce, tudi če se osebe niso prijavile na razpis, končno odločitev o imenih, ki so posredovana Evropskemu javnemu tožilstvu, pa bi imela vlada in ne več DTS. Z novelo naj bi tudi omogočili odpoklic obeh delegiranih tožilcev.

Povezava do novice: Državnotožilski svet o predlogu novele zakona o državnem tožilstvu