c S

Odbor DZ potrdil vladni predlog novele zakona o sodnih taksah

01.12.2021 13:15 Odbor DZ za pravosodje je brez glasu proti potrdil vladni predlog novele zakona o sodnih taksah. Seznanil pa se je tudi s poročilom o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja.

Vlada želi s predlagano novelo uskladiti ureditev z ustavno odločbo U-I-46/15. Tako je predlagano, da se zniža zgornja omejitev vrednosti predmeta za odmero sodnih taks za nepravdne postopke s 60 milijonov evrov na en milijon evrov. To hkrati ustreza znesku 500.000 evrov za pravdni postopek.

Prav tako je eden od ciljev predloga rešitev problematike pri zagotavljanju spisnih listin v zadevah, kjer odvetniki izvajajo obrambo po uradni dolžnosti. V ta namen se predlaga prestavitev nastanka taksne obveznosti za fotokopije listin iz sodnih spisov in za izbiranje in kopiranje podatkov ter izdajo nosilca podatkov na konec kazenskega postopka. To bo po predlogu veljalo v primerih, ko mora te takse plačati obdolženec, ki mu je sodišče postavilo zagovornika po uradni dolžnosti.

Povezava do novice: Odbor DZ potrdil vladni predlog novele zakona o sodnih taksah