c S

GZS podpira predlagane spremembe zakona o dohodnini

30.11.2021 15:54 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira predlagane spremembe na področju dohodnine (predlog novele), ki razbremenjujejo zlasti plače, nekoliko manj pa kapital in najemnine. Gospodarska rast bo zaradi tega po oceni analitikov GZS vsako leto višja za 0,5 do 0,75 odstotne točke.

Na GZS so spomnili, da bi dvig splošne olajšave ter druge spremembe, predvidene v predlogu novele zakona o dohodnini, dvignile neto plače in druge prejemke, s tem pa bi se okrepila rast domače potrošnje v obdobju 2022-2025. Slednja predstavlja okoli 55 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije in pomembno prispeva h gospodarskim gibanjem.

V letu 2022 se bodo neto plače povečale za 2,1 odstotka pri povprečni plači, in sicer tako zaradi prvega dviga splošne olajšave (s 3500 na 4500 evrov) kot usklajevanja dohodninske lestvice in olajšav z indeksom cen. Po dokončni uveljavitvi davčne olajšave v višini 7500 evrov leta 2025 pa bi se dvignile redne mesečne neto plače v vseh plačnih razredih. Nekoliko opaznejše pa bo zvišanje plač, ki so trenutno blizu povprečni plači, navajajo na GZS.

Pri bruto plači 1800 evrov bi se neto plača do leta 2025 dvignila za okoli 8,4 odstotka, pri bruto plači 1600 evrov za 7,3 odstotka, pri 1200 evrov pa za 6,4 odstotka. Pri višjih plačah je razbremenitev zaradi spremenjene davčne obravnave pri nagradi za poslovno uspešnost nekoliko izrazitejša.

Povezava do novice: GZS podpira predlagane spremembe zakona o dohodnini