c S
Tri tedne pred zastaranjem ponovni začetek sojenja notarju Sikošku 24.11.2021 21:30 Na kranjskem okrožnem sodišču je danes znova od začetka steklo sojenje nekdanjemu notarju Jožetu Sikošku za domnevno pomoč pri zlorabi položaja. Obramba je namreč uspela s predlogom, da se iz sojenja izloči sodnik porotnik. Ob tem je že jasno, da zadeva ne bo dočakala pravnomočnega epiloga, saj pregon sredi decembra zastara.

Jože Sikošek je bil za zadevo iz leta 2005 leta 2015 na kranjskem okrožnem sodišču v zadevi, v kateri je bilo obsojenih še pet drugih oseb, spoznan za krivega. Leta 2017 je sodbi pritrdilo tudi višje sodišče. Tako je bil Sikošek pravnomočno obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, izgubil pa je tudi notariat. Vendar je nato leta 2019 vrhovno sodišče v zahtevi za varstvo zakonitosti ocenilo, da je odločitev sodišča glede Sikoška temeljila na nezakonito pridobljenih dokazih, zato je sodbo zoper njega razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje brez omenjenih dokazov. Na tej podlagi Sikošek tudi zahteva vrnitev notariata.

Povezava do novice: Tri tedne pred zastaranjem ponovni začetek sojenja notarju Sikošku