c S
Pergam za spremembo zakona o delovnih razmerjih 14.10.2021 08:19 Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam podpira predlog novele zakona o delovnih razmerjih. Menijo namreč, da veljavna ureditev delodajalcem omogoča izrekanje opozoril, ki niso podvržena nobeni samostojni presoji in so namenjena poskusom discipliniranja zaposlenih. Sindikat policistov Slovenije, ki je predlagatelj novele mora 5000 podpisov zbrati do 11. decembra.