c S
Umik socialne kapice iz predloga zakona o debirokratizaciji 22.09.2021 07:00 Vlada je iz besedila novega predloga zakona o debirokratizaciji umaknila določbo o uvedbi socialne kapice. Zanjo namreč ni dovolj podpore, izhaja iz gradiva, objavljenega na spletnih straneh vlade. Uvedba socialne kapice za plače nad 6000 evrov bruto je bila sicer ena od ključnih novosti zakona, ki so jo najbolj nestrpno pričakovali v gospodarstvu.

Poleg tega je iz novega predloga zakona, ki ga je sprejela v ponedeljek zvečer na dopisni seji, črtala tudi spremembe zakona o javnem naročanju, zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zakona o davčnem potrjevanju računov in zakona o visokem šolstvu, ker bi blokirali zakonodajni postopek.

V novem besedilu vlada tudi ne predlaga več razveljavitve zakona o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu, ker bi bila po razlagi DZ potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih poslancev za celoten zakon.

Povezava do novice: Umik socialne kapice iz predloga zakona o debirokratizaciji