c S

Sindikat policistov s pritožbo na informacijskega pooblaščenca zaradi prikrivanja podatkov

24.08.2021 13:29 Sindikat policistov Slovenije se je obrnil na informacijskega pooblaščenca, ker je policija v posredovanih poročilih o nadzoru, ki so bili podlaga za izrek opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja trem policistom PU Ljubljana, prekrila nekatere podatke.