c S
Posameznici vrnjenih 400 evrov zaradi kršenja policijske ure 15.08.2021 08:25 Sodišče je ustavilo postopek o prekršku posameznici, ki je bila kaznovana zaradi kršenja policijske ure. Vrnjen ji je bil tudi znesek globe, je sporočila Pravna mreža za varstvo demokracije, ki jo je premier Janša nato označil za "mrežo za pomoč virusu".