c S

Evropska komisija objavila predlog novega AML paketa

11.08.2021 13:37

Evropska komisija je pretekli mesec predstavila ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma

Sveženj predstavlja del zaveze Evropske komisije, da zaščiti državljane EU in finančni sistem EU pred pranjem denarja in financiranjem terorizma in zajema štiri zakonodajne predloge:

  • predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja, v kateri bo zajet del predpisov veljavne AML direktive, ki opredeljujejo obvezno ravnanje zavezancev pri izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  • predlog nove direktive, ki bo nadomestilo sedaj veljavno in bo opredeljevala mehanizme za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, nadnacionalno in nacionalno oceno tveganja, register dejanskih lastnikov bančnih računov in nepremičnin, pristojnosti in naloge finančnih obveščevalnih enot ter nadzornih organov, sodelovanje med pristojnimi organi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter drugimi organi
  • predlog uredbe o ustanovitvi EU nadzornega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, s katero bo prvič vzpostavljen organ na ravni Evropske unije, ki bo pristojen za neposredni in posredni nadzor nad posameznimi zavezanci v državah članicah
  • predlog spremembe uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, s katero bo evropska zakonodaja usklajena s spremembo FATF standardov, ki se nanaša na uveljavitev t.im. »travel rule« (obveznost zbiranja podatkov o plačnikih in prejemnikih plačil pri transakcijah z virtualnimi valutami) za ponudnike storitev s področja virtualnih valut

 

Predloge bo najprej obravnaval Svet EU in v nadaljevanju Evropski parlament, več o tem in o besedilih predlogov je na voljo na spletni strani Evropske komisije. 

  • Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja