c S

Nov seznam tveganih držav

11.08.2021 10:13

Objavljen je nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. V novem seznamu so odražene spremembe seznama FATF (Financial Action Task Force – Projektna skupina za finančno ukrepanje) in seznama nekooperativnih jurisdikcij EU za davčne namene.

Iz seznama je umaknjena država:

  • Gana

Nove države na seznamu so:

  • Haiti
  • Južni Sudan
  • Malta

Pri državi Filipini je dodano povečano tveganje zaradi uvrstitve na seznam FATF.

Pri državi Barbados ni več označeno povečano tveganje iz naslova zavračanja sodelovanja z EU za davčne namene.

>> Nov seznam tveganih držav

  • Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja