c S

V zadnjih petih letih kar 1800 primerov alternativnega prestajanja zaporne kazni

07.08.2021 17:47 V Sloveniji je bila od leta 2016 v več kot 1800 primerih izrečena alternativna oblika prestajanja kazni zapora. Alternativni način prestajanja kazni je mogoč samo v primeru kaznivih dejanj, kot jih določa kazenski zakonik.