c S

12 članic ni preneslo pravil EU o prepovedi nepoštenih trgovinskih praks

28.07.2021 13:28

Evropska komisija je pozvala Avstrijo, Belgijo, Ciper, Estonijo, Francijo, Italijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Španijo in Slovenijo k prenosu direktive o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v nacionalno zakonodajo. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je potekel 1. maja letos.

 

 

Komisija je začela postopke za ugotavljanje kršitev proti 12 državam članicam, ker niso prenesle pravil EU o prepovedi nepoštenih trgovinskih praks v agroživilskem sektorju. Direktiva o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, sprejeta 17. aprila 2019, zagotavlja zaščito vseh evropskih kmetov ter malih in srednje velikih dobaviteljev pred 16 nepoštenimi trgovinskimi praksami večjih kupcev v verigi preskrbe s hrano. Direktiva zajema kmetijske in živilske proizvode, s katerimi se trguje v dobavni verigi, in na ravni EU prvič prepoveduje take nepoštene prakse, ki jih en trgovinski partner enostransko vsili drugemu. 

Rok za prenos Direktive v nacionalno zakonodajo je bil 1. maja 2021. Bolgarija, Danska, Finska, Grčija, Hrvaška, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Slovaška in Švedska so Komisijo do danes uradno obvestile, da so sprejele vse potrebne ukrepe za prenos Direktive, in s tem izjavile, da je prenos popoln. Francija in Estonija sta sporočili, da njuna zakonodaja le delno prenaša Direktivo.

Komisija je Avstriji, Belgiji, Cipru, Češki, Estoniji, Franciji, Italiji, Poljski, Portugalski, Romuniji, Sloveniji in Španiji poslala uradni opomin, v katerem jih je pozvala, naj sprejmejo ustrezne ukrepe in jo o njih uradno obvestijo. Države članice imajo zdaj za odgovor na voljo dva meseca.

Ozadje 

Ta direktiva o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi prispeva h krepitvi položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano. Med 16 nepoštenimi trgovinskimi praksami, ki jih je treba prepovedati, so med drugim:

(i) zamude pri plačilih in odpovedi naročil za hitro pokvarljive proizvode v zadnjem trenutku,
(ii) enostranske ali retroaktivne spremembe pogodb,
(iii) zahteve, da dobavitelj plača za zavržene proizvode, in
(iv) zavračanje pisnih pogodb.

V skladu z Direktivo bodo kmetje ter mali in srednji dobavitelji ter organizacije, ki jih zastopajo, imeli možnost vložiti pritožbo zoper take prakse svojih kupcev. Države članice bi morale določiti imenovane nacionalne organe, ki bodo obravnavali pritožbe. Ta pravila varujejo zaupnost, da bi se izognili morebitnim povračilnim ukrepom kupcev.

Komisija je sprejela tudi ukrepe za povečanje preglednosti trga in spodbujanje sodelovanja proizvajalcev. Ti ukrepi bodo skupaj zagotovili bolj uravnoteženo, pravično in učinkovito dobavno verigo v agroživilskem sektorju.

Vir: Komisija EU