c S

Informacijski pooblaščenec lani prejel rekordno število prijav in pritožb

25.05.2021 18:49 Ljubljana, 25. maja (STA) - Posledice epidemije covida-19 so lani segle tako na področje pravice do dostopa do informacij javnega značaja kot na področje varstva osebnih podatkov. Na to kaže tudi rekordno število prejetih prijav, pritožb in vprašanj, izhaja iz poročila Informacijskega pooblaščenca za lani.

Učinkovito varstvo osebnih podatkov pa dodatno otežuje dejstvo, da Slovenija kot edina članica EU natanko tri leta od začetka uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov še vedno nima zakona za njeno izvajanje, so zapisali pri Informacijskem pooblaščencu, ki je poročilo danes posredoval DZ.

Pritožb glede zahtev za dostop do informacij javnega značaja je bilo lani znova več, saj so prejeli 565 pritožb in kar 30 odstotkov več zaprosil za mnenja. Predvsem se je povečalo število zahtevanih informacij o javnem zdravju in s tem povezani porabi javnega denarja.

Izstopa trend rasti pri številu pritožb zoper državne organe, saj je delež teh pritožb kar 43-odstoten. Prav tako izstopa nedopustno visoko število pritožb zaradi molka zavezancev. V prihodnje bo zato treba več prizadevanj nameniti promociji zakona in aktivnejšemu usposabljanju zavezancev za njegovo uporabo v praksi, kar je primarno naloga ministrstva za javno upravo.

Tudi na področju varstva osebnih podatkov so lani zabeležili občutno več prijav in pritožb glede pravice posameznikov do seznanitve z lastnimi podatki. Prejeli so 1018 pobud za inšpekcijski nadzor in 226 pritožb.

Informacijski pooblaščenec je na mednarodni ravni izvedel 200 postopkov čezmejnega sodelovanja, prejel pa je tudi 120 uradnih obvestil o kršitvi varnosti osebnih podatkov in pet obvestil o kršitvah podatkov o pacientih po zakonu o pacientovih pravicah.

Vzroki za prijave so bili podobni kot v minulih letih, med njimi denimo posredovanje osebnih podatkov neupravičenim osebam, uporaba podatkov za neposredno trženje in izvajanje videonadzora.

Do nepravilnosti v praksi v veliki meri še vedno prihaja zaradi nepoznavanja zakonodaje, ugotavljajo pri Informacijskem pooblaščencu.

Za leto 2021 si želijo, da bi bili zavezanci za dostop do informacij javnega značaja pri odzivanju na zahteve prosilcev hitrejši, medtem ko si na področju varstva podatkov želijo, da bi vsa podjetja, organizacije, državni organi in zakonodajalec učinkovito prispevali k varstvu osebnih podatkov.

Informacijski pooblaščenec bo v tednu, ko minevajo tri leta od začetka uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov, gostil spletno srečanje asociacije Initiative 20i7. Posebna pozornost bo na petkovem srečanju namenjena področju, ki je povezano z rešitvami glede varstva osebnih podatkov pri ukrepih, povezanih z epidemijo.

V okviru omenjene asociacije vsako leto na pobudo Informacijskega pooblaščenca z visokimi predstavniki nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov iz BiH, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije in Srbije izmenjujejo izkušnje in obravnavajo izzive na področju varstva zasebnosti.