c S

Evropsko računsko sodišče opozarja na ravnanje z e-odpadki

22.05.2021 09:23 Luxembourg, 22. maja (STA) - Obstaja tveganje, da EU ne bo dosegla ambicioznejših ciljev na področju zbiranja e-odpadkov, je posvarilo Evropsko računsko sodišče. Izpostavilo je več izzivov, kot sta zagotavljanje in preverjanje skladnosti z obstoječimi pravili ter obravnava kršitev in kriminalnih dejavnosti, denimo nezakonitih pošiljk v države zunaj EU.

Neustrezno obdelani e-odpadki - to so zavržena električna in elektronska orodja, gospodinjski aparati in celo večja oprema, kot so fotonapetostni paneli - so škodljivi za okolje. Pogosto vsebujejo materiale, ki jih je mogoče reciklirati, kot so kovine in plastika, zato lahko prispevajo h krožnemu gospodarstvu. V eni toni pametnih telefonov je približno 100-krat več zlata kot v eni toni zlate rude, so izpostavili na Evropskem računskem sodišču.

"Zbiranje in predelava e-odpadkov v EU sta se s časom izboljšala in EU zdaj reciklira približno 80 odstotkov zbranih e-odpadkov," je v sporočilu za javnost zapisala članica sodišča Joelle Elvinger. "Vendar zbiranje, recikliranje in ponovna uporaba e-odpadkov niso enako uspešni v vseh državah članicah, poleg tega pa bi jih bilo mogoče dodatno izboljšati. Opazili smo tudi nekaj izzivov v zvezi z načinom, na katerega EU obravnava slabo ravnanje z e-odpadki, nezakonite pošiljke in druge kriminalne dejavnosti," je dodala.

EU je dosegla svoje pretekle cilje za zbiranje in predelavo e-odpadkov ter si nato zastavila zahtevnejše. Njihovega doseganja še ni mogoče ocenjevati, saj podatki še niso na voljo. Evropsko računsko sodišče sicer ugotavlja, da sta le dve državi članici na dobri poti za dosego ciljev zbiranja, določenih za leto 2019. Ti na področju zbiranja odpadkov med drugim predvidevajo, da se ločeno zbere 65 odstotkov povprečne teže električne in elektronske opreme, dane na trg v predhodnih treh letih v posamični državi članici.

Revizorji so ugotovili, da je bilo sprejetih nekaj ustreznih ukrepov, denimo vključevanje zahtev krožnega gospodarstva v zakonodajne predloge, kot je okoljsko primerna zasnova, spodbujanje zmanjšanja porabe materialov ter spodbujanje popravljivosti in trajnosti izdelkov. Toda v posodobljene zahteve v zvezi z okoljsko primerno zasnovo še niso vključene nekatere priljubljene vrste električne in elektronske opreme, kot so mobilni telefoni in računalniki.

Ob tem je EU sicer izboljšala svojo zakonodajo na področju e-odpadkov, a se pogosto zatika pri izvrševanju. Po navedbah revizorjev lahko do tega prihaja zaradi slabih ali redkih inšpekcij in nadzora. Nekatere države članice nimajo dovolj virov, da bi lahko ustrezno preverjale subjekte in izvozne pošiljke odpadkov iz EU.

Ekonomske spodbude za nezakonito ali neustrezno ravnanje z odpadki so sicer velike, medtem ko je tveganje, da bodo storilci odkriti, na splošno majhno. Obravnavanje kriminalne dejavnosti je zato velik izziv pri ravnanju z e-odpadki, še navaja sodišče.