c S

Upravni postopki s področju okolja se z Arsa selijo na ministrstvo

19.04.2021 14:23 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru reorganizacije in debirokratizacije postopkov istovrstne postopke dovoljevanja posegov v okolje in prostor združilo na enem mestu. Tako se bodo postopki z Arsa prenesli na ministrstvo. Hkrati bo ukinjena možnost pritožbe na ministrstvo.

O novostih je na današnji predstavitvi, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), spregovoril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Kot je poudaril, so si za cilj zadali, da bi postopki za razvojne projekte potekali racionalno, hitro in učinkovito, vendar ne na račun krnitve standardov varovanja okolja.

Upravni postopki na okoljskem področju, ki jih zdaj izvajajo trije organi, bodo preneseni le na en organ, in sicer se bodo postopki in delovne naloge glede presoje vplivov na okolje ter v zvezi z izdajanjem okoljevarstvenih dovoljenj in naravovarstvenih soglasij z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) prenesli na ministrstvo za okolje in prostor.

Kot so pojasnili na ministrstvu, bo boljša organiziranost virov eden ključnih ukrepov pri pospešitvi postopkov, saj se v trenutni organizacijski shemi posamezni postopki podvajajo na različnih organih. To velja predvsem za dovoljevanje posegov v okolje, ki lahko v trenutnem sistemu traja tudi desetletje. "Z boljšo organiziranostjo je mogoče bistveno pospešiti postopke umeščanja v okolje in prostor brez negativnih vplivov na okolje," so prepričani na ministrstvu.

"Reorganizacija bo prinesla hitrejše in tudi bolj predvidljivo odločanje o dovoljenjih glede posegov v okolje in prostor," je izpostavil Vizjak. Kot je pojasnil, bodo človeški potencial iz agencije in direktoratov, ki so doslej odločali v upravnih postopkih, združili. "S poenotenjem kadrov bo predvidljivost postopkov večja," je napovedal minister, ki se mu zdi posebej pomembna tudi uskladitev okoljskih standardov.

S predvideno reorganizacijo Arso postaja okoljska agencija, kakršne poznajo tudi druge države EU, saj nobena izmed njih ne izvaja okoljskih upravnih postopkov, kot jih izvaja Arso, je pojasnil Vizjak. Temu je pritrdil tudi v. d. generalnega direktorja Arsa Joško Knez. Prepričan je, da je to nujen in dobrodošel korak. Arso bo tako specializirana agencija za zbiranje različnih podatkov o okolju.

V. d. generalnega direktorja direktorata za okolje na ministrstvo za okolje in prostor Iztok Slatinšek je pojasnil, da je kot končni rok reorganizacije predviden 1. julij. S tem datumom se bo spremenilo vložišče, uradniki, ki vodijo postopke, pa bodo ostali isti. "Na nas je, da izkoristimo novo organizacijo, da racionaliziramo in optimiziramo naše delo ter rešujemo zadeve bolj sistemsko," je poudaril.

Reorganizacija prinaša tudi ukinitev pritožbene stopnje na ministrstvo. Ker bo dovoljenja izdajalo ministrstvo, bo pritožba možna zgolj na upravno sodišče. Kot je prepričan minister, bo tudi to pomembno skrajšalo postopke. Hkrati je navedel, da v večini primerov institut druge stopnje niti ni bil najbolj učinkovit, saj je ministrstvo redko samo odločalo, zadeva se je bodisi vrnila na Arso ali pa šla naprej na upravno sodišče.

Postopke nameravajo debirokratizirati tudi s spremembo zakonodaje. Vizjak je napovedal bolj jasno ureditev glede okoljskih upravnih postopkov in izboljšanje ureditve pravice javnosti do sodelovanja. Kot je poudaril, želijo ohraniti učinkovito sodelovanje javnosti in se izogniti blokadam, ki se sedaj dogajajo v določenih primerih. "To bo pripomoglo k bolj preglednemu odločanju ministrstva in posledično tudi boljšemu pravnemu varstvu," je dejal minister.

Reorganizacijo in debirokratizacijo postopkov podpira tudi GZS. Kot je povedal njen generalni direktor Aleš Cantarutti, podjetja poročajo, da trenutno zahtevnejši postopki lahko trajajo celo dlje kot štiri leta. Takšno dolgotrajno čakanja na odločbe pa ima lahko negativen vpliv na zasebne investicije in na rast BDP. Tuji investitorji včasih nad dolgotrajnostjo postopkov tudi obupajo. Cantarutti verjame v prilagoditve, ki bodo zagotovile, da bodo v prihodnje postopku učinkoviti, hkrati pa v skladu z zakonodajo in usmeritvijo trajnostnega razvoja.