c S

ESČP poziva Slovenijo k pojasnilom o zadevi Čeferin

07.04.2021 13:09 Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je sprožilo postopek v zadevi Kodrič proti Sloveniji, v kateri je Rok Čeferin odločal na dveh stopnjah.

Sodišče v Strasbourgu je včeraj na spletnih straneh objavilo dopis, s katerim Slovenijo poziva, naj se opredeli do zatrjevane kršitve poštenega postopka. Roka Čeferina sodišče označuje s kraticama R. Č. 

Sodišče je spomnilo Slovenijo, da je bila že trikrat obsojena zaradi podobne kršitve. V enem od primerov je na dveh stopnjah, kot višja in ustavna sodnica, odločala Marta Klampfer. V drugem je kot svetovalec stranke in kot ustavni sodnik odločal Lojze Ude. V tretjem primeru je ista oseba sodila kot višji in vrhovni sodnik.

V četrtek 8. aprila bo ESČP razglasil sodbi Ahac proti Sloveniji in Logos Trend proti Sloveniji. Oba pritožnika, družbo Logos Trend in Antona Ahaca, je pred Ustavnim sodiščem zastopala odvetniška pisarna Čeferin, pritožbi v Strasbourg pa so za njiju poslali drugi odvetniki.

Ljubljana, 07. aprila (IUS-INFO)