c S

Računsko sodišče lani izdalo 64 revizijskih poročil

02.04.2021 14:36 Ljubljana, 02. aprila (STA) - Leto 2020 je bilo zaradi epidemije covida-19 posebno tudi za računsko sodišče. Vplive spremenjenega načina dela je v praksi najbolj občutilo v komunikaciji z revidiranci in zagotavljanju dokumentacije ter pojasnil. Kljub temu je sodišče izdalo 64 revizijskih poročil, kar je primerljivo s preteklimi leti, navaja predsednik Tomaž Vesel.

Lani izdana poročila so se nanašala na poslovanje 139 revidirancev. Skupna bilančna vsota odhodkov vseh je v letu 2020 znašala 19,4 milijarde evrov, kar je za milijardo več kot v 2019, je Vesel zapisal v poročilu o lanskem delovanju računskega sodišča. Poročilo je sodišče danes poslalo v DZ.

Vesel je med dosežki v 2020 izpostavil "eno izmed najzahtevnejših revizij računskega sodišča", to je revizijo izvajanja nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije, ki se je nanašala na sanacijo bančnega sistema leta 2013. "Z vidika javnofinančnega vpliva gre za izjemno pomembno temo in težko je sprejeti dejstvo, da so bile v javnosti in med odločevalci tako pomembne ugotovitve bistveno manj odmevne kot morda kakšna druga, vsebinsko neprimerljivo bolj standardna revizija," je navedel.

"Z veliko zaskrbljenostjo" pa sodišče spremlja tudi komunikacijo o nekaterih drugih ugotovitvah, ki izhajajo iz dela računskega sodišča. "Nenehno pojasnjevanje, kako pomembno je ohranjanje neodvisnosti računskega sodišča in drugih gradnikov pravnega reda, je povsem nepotrebno. Neodvisni organi oblasti pomenijo trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja in mora biti v interesu vseh," je poudaril prvi mož sodišča ob tem.

Računsko sodišče po njegovem "je in bo ostalo branik objektivnega, neodvisnega in učinkovitega nadzora nad potmi javnega denarja".

Vesel je opozoril na potrebo po posodobitvi zakona o računskem sodišču. DZ je predlagano novelo lani zavrnil z napovedjo, da bo nov predlog pripravljen do jeseni 2020, a ga do danes še ni. "Upamo, da bo želja po učinkovitem nadzoru javnih financ vendarle čim prej prepoznana," je navedel.

Sicer je računsko sodišče lani izreklo 90 mnenj, kar je osem več kot preteklo leto. Podalo je 31 opisnih mnenj pri revizijah smotrnosti poslovanja in izreklo 58 mnenj o pravilnosti poslovanja in o računovodskih izkazih, v enem primeru pa je izrek mnenja zavrnilo. Od tega je bilo 21 pozitivnih mnenj, 24 mnenj s pridržkom in 13 negativnih mnenj. V 16 primerih je sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila, kar predstavlja četrtino vseh izdanih poročil.

V revizijah, katerih revizijska poročila so bila izdana v letu 2020, so uporabniki javnih sredstev med revizijskim postopkom za njihovo odpravo oziroma za izboljšanje poslovanja v prihodnje izvedli 342 popravljalnih ukrepov od skupaj 401 izrečenega popravljalnega ukrepa, kar pomeni, da je še vedno velika večina ukrepov opravljena že med izvajanjem revizij. "To kaže na veliko odzivnost revidirancev in na dejstvo, da zahteve računskega sodišča revidiranci jemljejo zelo resno," je bil zadovoljen Vesel.

Poleg revizijskih poročil so v letu 2020 izdali tudi 17 porevizijskih poročil. Skupaj je računsko sodišče v teh ocenilo 59 popravljalnih ukrepov. Pri tem je bilo 46 ukrepov izvedenih zadovoljivo, 12 delno zadovoljivo, en popravljalni ukrep pa je bil nezadovoljiv. Zaradi delno izvedenih ali nezadovoljivo izvedenih popravljalnih ukrepov je računsko sodišče v štirih porevizijskih poročilih izdalo pet sklepov o kršitvi obveznosti dobrega poslovanja in dva poziva k ukrepanju.

Na podlagi razkritij v revizijskih postopkih je računsko sodišče lani v enem primeru vložilo naznanilo suma storitve kaznivih dejanj, v enem primeru pa je že med revizijskim postopkom generalno policijsko upravo oziroma upravo kriminalistične policije seznanilo o zaznanih dejstvih in okoliščinah.

V zvezi z enim revizijskim postopkom je računsko sodišče Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil kot prekrškovni organ obvestilo o zaznanem sumu storitve prekrškov po zakonu o javnem naročanju in predlagalo uvedbo postopka o prekršku, v enem primeru pa je zaradi ugotovljenih nepravilnosti, povezanih z delovnopravno zakonodajo, vložilo prijavo na inšpektorat za delo.

Sodišče je sicer lani prejelo 300 pobud za izvedbo revizije. Po številu pobud izstopajo posamezniki ter skupine posameznikov, ki so lani naslovili 100 pobud. 96 pobud je bilo anonimnih.