c S
Sodniki med prednostnimi skupinami za cepljenje, tožilci in odvetniki očitno ne 24.03.2021 19:45 Ljubljana, 24. marca (STA) - Strategija cepljenja proti covidu-19 med prednostne skupine za cepljenje uvršča tudi zaposlene v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema. Medtem ko so se sodniki že začeli cepiti, pa so se tožilci in odvetniki obrnili na ministrstvo za zdravje, naj se tudi njih uvrsti med prednostne skupine, a odgovora še niso prejeli.

Strategija cepljenja predvideva, da se med prednostne skupine uvrsti med drugim ustavno sodišče in zaposlene v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema.

Na vrhovnem sodišču so za STA potrdili, da so s cepljenjem sodnikov že začeli. Na ljubljanskem območju, katerega po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) koordinira vrhovno sodišče, se je najprej začelo na prvostopenjskih sodiščih, za katera ocenjujejo, da so najbolj izpostavljena, kar se tiče kontaktov s strankami. "Glede na naravo dela na sodiščih, kjer je težko ločiti med zaposlenimi po naravi nalog, ki so nujne za delovanje sodnega sistema, so do cepljenja upravičeni tako sodniki kot tudi sodno osebje," so pojasnili.

A odvetniki in tožilci očitno ne sodijo med prednostne skupine. Na vrhovnem državnem tožilstvu so za STA potrdili, da so skupaj z ministrstvom za pravosodje že pisali na ministrstvo za zdravje in predlagali uvrstitev državnih tožilcev in državno-tožilskega osebja na prioritetni seznam, vendar odziva še niso prejeli.

Na odziv ministrstva čaka tudi Odvetniška zbornica Slovenije. Ta je ministrstvoma za zdravje in za pravosodje sprva v začetku januarja, nato pa še v začetku marca posredovala predlog za uvrstitev odvetnikov kot dela pravosodja v prednostno skupino za cepljenje. Da se vse deležnike v pravosodju predlaga v prednostno skupino za cepljenje, so ministrstvu za pravosodje predlagali tudi na skupnem sestanku deležnikov pravosodja, ki ga je vrhovno sodišče sklicalo na pobudo odvetniške zbornice.

"Doslej smo v vednost prejeli le prošnjo ministrstva za pravosodju ministrstvu za zdravje, da na prednostno listo umesti sodnike, sodno osebje, državne tožilce, državnotožilsko osebje, pooblaščene uradne osebe uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ter tudi odvetnike. Odgovora ministrstva za zdravje vse do danes še nismo prejeli," so pojasnili za STA.

Tudi STA še čaka na pojasnila ministrstva za zdravje, ali omenjeni spadajo med prioritetne skupine.